Đầu đọc UHF RFID mini

0

Khoảng cách đọc 0~35cm
Đầu ghi USB
Cổng nối tiếp ảo USB
Mô phỏng USB HID

Danh mục: Từ khóa: ,