[VOM] Đồng Hồ VOM Kim YX-360TRn SAMWA

Giá gốc là: 155,000₫.Giá hiện tại là: 99,000₫.

+ DCV: 0.1V/0.25V/2.5V/10V/50V/250V/1000V/ ±3%
+ ACV: 10V/50V/250V/750V/ ±4%
+ DCA: 50µA/2.5mA/25mA/0.25A
+ Điện trở: 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200MΩ
+ Điện dung: 10µF
+ Kích thước: 148x100x35