Thẻ Từ NFC NTag215 – Thẻ Trắng

9,900

  • Chip : NFC215
  • Bộ nhớ: 504Bits
  • Khoảng cách đọc: 1-5cm
  • Chuẩn: ISO 14443
  • Chất liệu : PVC
  • Nhiệt độ hoạt động: -50~60oC
Danh mục: Từ khóa: , , ,