Thẻ Từ, Thẻ Dân Cư, Thẻ Giữ Xe

10,000

Công ty TNHH ATD Solution Công nghệ Giải pháp chuyên sản xuất, in ấn Sản xuất, In ấn Thẻ từ/Thẻ Cư dân/thẻ gửi xe. Tích hợp chip 125KHz, 13.56MHz