Tấm inlay chip cho thẻ của Em Marine Tấm inlay RFID được kết hợp với 3 tấm PVC và có chip và ăng-ten RFID. Được thiết kế để sản xuất thêm thẻ RFID. Theo yêu cầu của các nhu cầu về máy cán và đục lỗ RFID khác nhau, các tấm đế RFID có thể ở các định dạng khác nhau...

Phôi Thẻ Từ RFID – Phôi Thẻ 125khz , 13.56Mhz, UHF

2,500

Tấm inlay chip cho thẻ của Em Marine Tấm inlay RFID được kết hợp với 3 tấm PVC và có chip và ăng-ten RFID. Được thiết kế để sản xuất thêm thẻ RFID. Theo yêu cầu của các nhu cầu về máy cán và đục lỗ RFID khác nhau, các tấm đế RFID có thể ở các định dạng khác nhau…